Trä eller sten?

Trä eller stenhus är en fråga att ta ställning till när det kommer till att bygga hus. I Sverige är de flesta husen av tradition byggda i trä och runt 85 procent av nybyggen byggs i detta material. Ofta är förklaringen att trä är något det finns gott om i landet och blir därför billigare, med undantag från Skåne och Gotland. I dessa områden är det också vanligare med stenhus. Jämför man med kontinenten där det är mycket vanligare med sten som byggnadsmaterial så kan en förklaring även vara att de ligger närmare dit.

Skillnaden mellan sten och trä ligger egentligen mest hos betraktaren och självklart husägarens om man beaktar exempelvis underhåll och kostnader. Trähus är oftast billigare att bygga och även enklare, men de senaste åren har utvecklingen gått framåt och element att bygga stenhus med har gjort dem mycket mer lättarbetade. Förespråkare av stenhus menar att dess fördelar är mindre underhåll, mindre risk för mögel och ett jämnare inomhusklimat.

När det kommer till att välja material måste även marken som man bygger på tas i beaktning. Se hela huskonceptet innan bygget och fråga dig själv vad det ska användas till, hur det ska värmas vill du kunna bygga om och så vidare.