Motverka fuktskador

april 9, 2008 10:55 by Charlie

Moderna hus håller inte lika länge som gamla traditionella trä och stenhus. Det finns nybyggda hus som börjar ruttna och mögla efter bara två år. Något som är hel oacceptabelt och som byggbranschen måste ta tag i och få en lösning på. Det handlar ofta om fel sorts tätning mot anslutande konstruktioner, dåliga plåtarbete eller brister under byggtiden som orsakar vatten in i konstruktionen. Framförallt cellplast är en av bovarna i dramat då det fästs direkt på trästommens utegips så att man stänger inne fukten. Det gör att temperaturen är gynnsam för mögel och efterföljande skador. Över 50 procent av småhus med fuktskador har just detta problem med fukt kring cellplasten.

Det tar ofta lång tid innan man märker dessa fel men resulterar ofta i att hela fasader måste rivas upp och bytas. Vill du minska risken med problem så välj en luftad konstruktion eller puts på mineralull. Även att välja en helt oorganisk stomme är ett alternativ. Tala självklart med din byggentreprenör och se till att han vet att du är medveten om problemet. Det är byggarnas skyldighet att kunna detta men information till kunden kan ofta vara bristfällig.


Currently rated 3.1 by 78 people

  • Currently 3,064103/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Add comment


(Will show your Gravatar icon)  

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live preview

april 25. 2018 06:41